HİZMETLER
İNSAN KAYNAKLARI SİSTEMLERİ
 
Profesyonel İnsan Kaynakları Sistemi Kurulumu
 
Günümüzün rekabet ortamında teknolojiler kopyalanabilir, finansman desteği ise her zaman bulunabilir, bulunduğunuz sektörde öne çıkmak, kârlı ve kalıcı satışlar elde etmek için sistemler kurarak İnsana yatırımın şart olduğunu unutmayınız. Ülkemizde ve tüm dünyada en değerli ve en kârlı şirketlerin temelinde etkin İnsan yönetim süreçleri vardır.
 
Profesyonel İnsan Kaynakları Kurulumu hizmetimiz ile şirketinize/kurumunuza etkin bir şekilde ve 12 ay gibi kısa sayılabilecek bir sürede anahtar teslimi profesyonel İnsan Kaynakları sistemi kuruyoruz. İnsan Kaynakları alanında ki deneyimlerimizi aktararak sizin hikâyenizde yer almak, verimli çalışmalar ile beklentilerinize uygun ve önemli katkılar sunmayı amaçlıyoruz.
 
İş birliği teklifimizi ilgi çekici bulduğunuz takdirde iş yerinizde gerçekleştirilecek ücretsiz tanışma seansı için değerli dönüşlerinizi bekliyor olacağız.
Proje ve taleplerinizde, çözüm ortağınız olmaktan çok mutlu olacağımızı bildirir, işlerinizde başarı ve kolaylıklar dileriz.
 
 
 
Hizmetin Kapsamı
 
*       Kurum kültürü ve değerler çalışması
*       İşe alım – seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi
*       Etkili uyum süreci yönetimi (oryantasyon)
*       Görev tanımları ve yetkinliklerin belirlenmesi
*       Organizasyon şeması ve iş akış süreçlerinin belirlenmesi
*       Kişilik envanter ve analiz çalışmaları (D.I.S.C)
*       Tüm çalışanların memnuniyet düzeyi ölçümlenmesi ve analiz edilmesi
*       Performans Yönetimi (3 boyutlu – davranış-hedef-sorumluluk)
*       Performansa bağlı ücret yönetimi (ödül ve prim sistemleri)
*       Eğitim ihtiyaçları ve kariyer planlarının belirlenmesi
*       Yetenek Yönetimi
*       Motivasyon atölyeleri
*       İş hukuku bilgilendirmeleri
 
 
YOL HARİTAMIZ
 
1.Adım: Kurum Kültürü ve Değerler Çalışması:
Kurum kültürü ve değerlerin yapılandırılması ve yaşatılması bizim en önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Amacımız vizyon, misyon ve değer kavramlarının sadece yazıda kalmaması uzun yıllar kurumumuzda etkin halde yaşatılmasını sağlamaktır.
 
 
2. Adım: İşe Alım (seçme–yerleştirme ve uyum) süreçlerinin tanımlanması
İhtiyaç duyulan pozisyon için öncelikle onay süreçlerinin tanımlanması, aday seçimleri için kaynakların belirlenmesi, kuruma en uygun mülakat yöntemleri ve aşamaların belirlenmesi, yeni işe başlayacak kişilerin uyum süreçlerinin tanımlanması ve hikâye şekline getirilmesi  (ilk iş günü algısı, uyum süreci sonunda kişi ile yüz yüze değerlendirme yapılması vs..) sağlanacaktır.
 
 
3. Adım: Görev tanımlar ve pozisyon bazında yetkinliklerin belirlenmesi
“Doğru işe, doğru kişi” yaklaşımı ile kurum içinde yapılan iş / pozisyon bazında görev tanımları ve yapılan işe göre yetkinlik kriterlerinin ortaya çıkartılması sağlanacaktır.
 
 
4. Adım: Organizasyon şeması, unvanlar ve iş akış süreçlerinin belirlenmesi
Kurumun vizyonu ve beklentilerine uygun organizasyon şeması ve unvanların belirlenmesi, satış organizasyonlarında ara basamaklarının eklenmesi, pozisyon bazında (kurumun bütçesine göre) yan hakların belirlenmesi sağlanacaktır.
 
 
5.Adım: Bireysel kişilik envanter analizleri ve çalışan memnuniyet anketleri
Kritik pozisyon çalışanlarınıza çözüm ortağımız “D.I.S.C Akademi” yetkinlik testleri uygulanacaktır.  
Oluşacak rapor sonrasında takım dengeleri ve bireysel performansların kurumun geleceğini hangi ölçüde etkileyeceğini, varsa bireysel sorunların nedenlerini, kişisel gelişim fırsatlarını, duygusal ve zihinsel yol haritalarını, kriz çözme yetkinliklerini, satış – sunum ve iletişim becerilerini ortaya çıkartmamıza yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra tüm çalışanlarınıza yönelik detaylı memnuniyet analizleri yapılacaktır.
                
 
6.Adım: Performans Değerlendirme, Ölçme ve Ödüllendirme Sistemi
Organizasyon içinde tüm çalışanların 6 ay ve 1 yıllık dönemlerini kapsayacak 180  / 360 derece performans değerlendirme, ölçme ve ödüllendirme sistemi kurulacaktır. Çözüm ortağı firmaların yazılım desteği ile çevrimiçi olarak puanlama-izleme-raporlama yöntemi ile birlikte çalışanların üst > ast kuralına göre yüz yüze gerçekleştirilecek görüşmelerin esas alındığı sistemde 3 farklı boyut kullanılabilecektir (davranış-hedef-sorumluluk), hedef belirleme sürecinde kurumun genel hedef ve stratejileri alt birimlere uyarlanarak aktarılacaktır.
 
 
7.Adım: Eğitim ihtiyaçları ve Kariyer Planı oluşturulması
Performans sonuçlarından elde edilen veya dönem içinde birimlerden gelebilecek eğitim-gelişim talepleri için öncelikle eğitim/eğitmen seçme havuzu oluşturulacaktır. Eğitim talepleri; Mesleki bilgi-beceri, kişisel gelişim, takım gelişimi, iç-dış eğitimler ve bu gibi ayrı kategorilere yerleştirilecektir. Organizasyon içinde başarılı ve istekli çalışanlara kariyer yol haritası desteği verilecektir. Bu kişilere performansları, güçlü yanları ve kişisel hedefleri doğrultusunda bazı teknikler ile koçluk hizmeti verilecektir.   
 
 
8.Adım: Motivasyon Atölyeleri  
Kaliteli bir organizasyonun en önemli göstergesi her seviyede mutlu çalışanlardır. Günümüzde marka değeri doğrudan çalışan bağlılığı ile ölçümlenmektedir. “Bugüne kadar hayatınızı işinizle kazandınız artık işinize de hayat verme zamanı geldi” cümlesi tam da bizim yapacaklarımızı yansıtıyor. Motivasyon etkinliklerimiz (ayrılan bütçeye uygun olarak) birimlerin ve bireylerin takım halinde aynı hedefe odaklanmaları için müthiş fırsatlar sağlayacaktır.         
 
 
 
Hizmetimiz ile ilgili daha fazla bilgi almak için “ücretsiz tanışma seansı” talep edebilirsiniz.